EN
CITS

ISOMS uygulaması ile kuruluşunuzdaki tüm ISO Yönetim Sistemi Standartlarınızı, 

Annex SL yapıda dijitale dönüştürerek, gerektiğinde entegre şekilde tek bir çatı altında yönetmenizi ve  var olan bilgi-birikiminizi tarihsel olarak izlemenizi sağlamaktadır. Sistem içerisindeki, 

Yönetimini gerçekleştirdiğiniz süreçlerinize özel “Öneriler” ile danışmanlık ve benchmark ihtiyacınızı minimize ederek, süreçlerinizi kolayca yönetmenizi ve sürekli iyileştirmeyi garanti altına alırsınız. 

ISOMS uygulaması içerisindeki modüler yapı sayesinde ihtiyacınız olan modülü tercih edebilir; 

 • Bağlam / Kapsam Yönetimi
 • Varlık Yönetimi
 • Bilgi Sınıflandırma Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • Düzeltici Faaliyet Yönetimi
 • Denetim Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Yasal ve Diğer Şartlar Yönetimi
 • Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Yönetimi
 • Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları Yönetimi
 • Uygulanabilirlik Bildirgesi Yönetimi

Uygulaması içerisindeki rolleri dilediğiniz çalışınıza ek kullanıcı maliyeti olmadan ihtiyacınız olan sayıda yetki tanımlayabileceksiniz; 

 • Entegre Yönetim Sistemi Lideri  
 • Yönetim Sistemi Lideri  
 • İç Denetçi  
 • Olay Değerlendirme Kurulu Üyesi  
 • Risk Yönetim Kurulu Üyesi  
 • Kalite Yönetim Sistemi Yöneticisi