EN
CITS


Günümüzde; küresel pazarın çeşitliliği, hızlanan inovasyon, kaynak kullanımındaki artış, üretim faktörleri, müşteri beklentilerini arttırmakta ve proje süreçleri daha karmaşık hale gelmektedir. 

Ürün yaşam döngüsü olarak dilimize çevrilen,  (P)roduct (L)ifecycle (M)anagement sistemleri;  bu karmaşıklığın yönetilmesinde ve ürünün fikirden başlayarak satış sonrasına kadar yaşanan tüm evrelerinin etkin kontrolünde rol oynar. 

PLM; ürünlerin, fikir aşamasından son kullanıcıya ulaşana kadar yaşadığı tüm süreçleri barındıran kurumsal hafızayı yönetilebilir ve izlenebilir bir platform üzerinde oluşturulmasıdır. Bununla birlikte departmanlar arasında sorumluluk sınırlarının belirlenmesi ve iletişimin güçlenmesine doğrudan çok büyük katkı sağlar. Doküman yönetimi, malzeme yönetimi, proje görev yönetimi başta olmak üzere, işletmelerin ürünlerinin üretilmesine etki eden tüm süreçleri kapsamaktadır. 

PLM, Kurumunuzun içerisindeki ve dış kaynaklı, tüm iş akışı verilerini toplar, senkronize eder, mükerrer sonuçları ortadan kaldırır. Bu sayede, tüm iş akışlarınız kurumunuz  ve paydaşlarıyla bütünleşik hale gelmiş olur.

PLM’İN KURUMLARINIZA FAYDALARI?

CITS PLM Çözümleri birçok avantajı ile işletmenize büyük fayda sağlayacaktır.

 • alt

  PLM & SAP ERP Entegrasyonu

  PLM, SAP ERP uygulamalıyla bire bir entegre çalışır. Tüm süreçler birbiriyle iletişim halindedir.

 • alt

  Tek Merkezli CAD Data Sistemi

  Birden fazla MCAD sistemi (CATIA V5, NX, SolidWorks,...) ile bütünleşik çalışmayı destekler ve  doğrunun tek kaynağı olarak avantaj sağlar.

 • alt

  Kontrollü Tasarım Ortamları

  Mühendislik verilerinin, ilgili iş süreçlerinde (değişiklik, yayınlama gibi) tutarlı entegrasyonunu sağlar.

 • alt

  Son Versiyon ve Arşiv Bilgisi

  Projedeki tüm dokümanların versiyonlarını güncel tutar. Tüm paydaşlarla eşitler. Versiyon ve mükerrer doküman karmaşasını ortadan kaldırır.

 • Kontrollü Veri Paylaşımı ve Anlık Doğru Bilgiler

  Kontrollü Veri Paylaşımı ve Anlık Doğru Bilgiler

  Merkezi doküman yönetimi sayesinde tüm veriler, Projenin tüm paydaşlarına; anında, güncel ve doğru şekilde iletilir.

 • Üretim Sahasında Maliyetsiz CAD Data Görüntüleme

  Tüm Şirket için Görsel Ürün Bilgisi

  Tüm kullanıcılara, sistemdeki 2D/3D görsel verileri CAD sistemlerini kullanmak zorunda kalmadan görüntüleme yeteneği verir.

 • Mükerrer Data Oluşumunun Engellenmesi

  Microsoft Office Entegrasyonu 

  Şirket genelindeki tüm MS Office belgelerinde daha fazla tutarlılık sağlar. Belgeleri bulmak için tam metin araması da dahil olmak üzere son derece gelişmiş arama ve filtre işlevleri sunar.

 • İş Akışlarının Kolay Yönetimi

  İş Akışlarının Kolay Yönetimi

  PLM, sunduğu doküman yönetimi ve diğer kolaylıklar sayesinde tüm iş akışlarının global ölçekte dâhi kolay yönetilmesini sağlar.

 • SAP CAD Data Yönetimi

  SAP CAD Data Yönetimi

  Sap ile entegre iş akışı ve üretimlerinde SAP CAD data yönetimi ile tam uyumludur.

 • Proje Yönetimi

  Proje Yönetimi

  Tüm projelerin iş akışını, iletişimini, tasarım ve üretim süreçlerini eksiksiz yönetir.

 • Güçlü İletişim

  Güçlü İletişim

  Proje paydaşları arasında global ölçekte güçlü ve kesintisiz bir iletişim kurulmasını sağlar.

 • Departmanlar Arası SAP Süreçlerinin Geliştirilmesi

  Departmanlar Arası SAP Süreçlerinin Geliştirilmesi

  Sürece dahil departmanların SAP süreçlerinin geliştirilmesini ve devamlılığını sağlar.

 • Tasarım & Mühendislik

  Tasarım & Mühendislik

  Tüm tasarım ve mühendislik aşamalarının kontrollü şekilde gelişmesini sağlar.

 • Global Ürün Geliştirme

  Global Ürün Geliştirme

  Tüm proje paydaşlarını global ölçekte bir araya getirir, paydaşların ürün geliştirme sürecinde ihtiyaç duyduğu tüm verileri sunar.

 • Üretim Süreçleri Yönetimi

  Üretim Süreçleri Yönetimi

  Üretime dair CAD, tasarım, girdi ve çıktı süreçlerinin Tek merkezden yönetilmesini sağlar.

 • Neden PLM Çözümleri?

  • Birbirinden habersiz iş süreçlerinin önüne geçmek
  • İş akışı bilgi güvenliğini sağlamak
  • Revizyon süreçlerini takip etmek
  • Kişi bazlı iş sürecini kurumsal iş akış sürecine entegre etmek
  • ERP ve mühendislik süreçlerinin bütünleşik ilerlemesini sağlamak
  • İş akışının Endüstri 4.0 standartlarında uçtan uca dijitalleşmesini sağlamak
  • Geliştirme süreç ve maliyetlerini azaltmak
  • Müşterilere hızlı geri dönüş sağlamak
  • Organizasyondaki her çalışanın süreç bilgisine ortak platformdan ulaşmasını sağlamak
  • Mükerrer veri çıktılarını engellemek