EN
CITS

CoşkunözEğitim Vakfı

Teknik öğretmen olduğu için sektörde “Kemal Hoca” olarak tanınan ve sanayide birçok ilke imza atan kurucumuz M. Kemal Coşkunöz, toplumsal sorunların çözümünde her bireye sorumluluk düştüğüne inanıyordu. Çağdaş Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak gördüğü mesleki eğitimdeki eksikliği gidermek, otomotiv sanayisinin kalifiye teknik çalışan ihtiyacını karşılamak, mesleksiz gençleri iş ve meslek sahibi yapmak amacıyla 1988 yılında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nı kurdu. Türkiye’de geliştirilen ilk sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Coşkunöz Eğitim Vakfı, bugün onun attığı sağlam temeller üzerinde ve arzuladığı şekilde güçlenerek mesleki eğitime destek olmaya devam ediyor.

“Kamu Yararına Vakıf” statüsündeki Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, gelirini Coşkunöz Holding şirketlerinin kar paylarından sağlayarak bunun yüzde seksenini teknik eğitime harcıyor. Vakıf her yıl, eğitim alma imkanı bulamamış lise mezunu gençlere yönelik gerçekleştirdiği mesleki eğitim programı kapsamında, eğitmen ve usta eğitici kadrosu ile 18 aylık teorik ve uygulamalı eğitim vererek, bu gençleri kalifiye eleman olarak mezun ediyor. Eğitimini başarı ile tamamlayan gençlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan protokol kapsamında MEB tarafından Meslek Lisesi Diploması veriliyor. Aynı zamanda vakfımız MEB’e bağlı Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen teknik öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini veriyor.

Coşkunöz Eğitim Vakfı

Bu İşteBilim Var

Çocuklara eğlenceli aktiviteler ile bilimi sevdirmek, deneyler yoluyla bilimsel ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırmak; uzun vadede araştırma yetileri gelişmiş, fikir üreten bir neslin inşasına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılından bu yana “Bu İşte Bilim Var” etkinliğini düzenliyoruz.

Bu işte bir bilim var

BM Kadını Güçlendirme
Prensipleri (WEPs)

Kadının güçlenmesini ve hayatın her alanında kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını, toplumsal kalkınmanın en önemli şartlarından biri olarak görüyoruz. Bu bağlamda BM Kadını Güçlendirme Prensipleri’nin (WEPS) bir imzacısı olmaktan gurur duyuyoruz.

BM Kadını Güçlendirme Prensipleri

Coşkunöz Arama Kurtarma Ekibi

Coşkunöz Arama Kurtarma (CAK) Ekibi, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sonrasında kurulmuştur. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde ya da doğa koşullarında kaybolma ve kaza gibi acil yardıma ihtiyacı olan kişilerin yerini tespit etme ve kurtarma faaliyetlerinde eğitimler alan CAK Ekibi, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Sistemi içerisinde ve AFAD koordinasyonunda hizmet vermeyi amaçlıyor.

Coşkunöz Arama Kurtarma Ekibi

Hatay Kırıkhan Coşkunöz Eğitim Kompleksi

2023 yılında gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından afet bölgesine destek için ilk andan itibaren çalışmalarımızı sürdürdük. MEB’in yönlendirmesiyle eğitim alanında en büyük ihtiyacın olduğu bölgelerden olan Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4 binadan oluşan Coşkunöz Eğitim Kompleksi’ni 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında eğitime açtık. 18 bin 830 metrekarelik bir alan içerisinde 5 bin 674 metrekare kapalı alana sahip olan komplekste, toplam 40 dersliğe sahip 4 ayrı bina konumlandı. 954 öğrenci kapasiteli komplekste, her biri 12 derslikli ilkokul, ortaokul ve meslek lisesi binalarının yanı sıra 4 derslikli bir de anaokulu yer alıyor. İlkokul ve ortaokul binasında süren ikili eğitimle birlikte, komplekste eğitim gören toplam öğrenci sayısı 2000’i buldu.

İnşaatı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan eğitim kompleksi, Anadolu mimarisine uygun avlulu, tek katlı yapılardan oluşturuldu. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen depreme dayanıklı binaların tasarımları Hatay’ın geleneksel mimarisinden izler taşıyor.

İlkokul binasında birer adet fen ve görsel sanatlar atölyesi, bir adet müzik dersliği, çok amaçlı kullanılabilen bir beden eğitimi salonu ve bir adet etkinlik odası bulunuyor. Ortaokul binasında bir adet fen laboratuvarı, birer adet görsel sanatlar ve teknoloji tasarım atölyesi, bir adet müzik dersliği ve çok amaçlı kullanılabilen beden eğitimi salonu yer alıyor. Lise binasında ise fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının yanında 3 adet gıda teknolojileri laboratuvarı, bir adet görsel sanatlar ve müzik dersliği ve çok amaçlı bir salon bulunuyor. İlkokul ve anaokulda yemekhane de yer almakta. Ek olarak kompleks içerisinde bir e-sınav merkezi de hizmet veriyor.