EN
CITS

Projede Öne Çıkanlar:

 

·        Verileri gerçek zamanlı olarak gösterge panellerinde, mobil cihazlarda ve kişisel bilgisayarlarda izlenmesinin sağlanması,

·        Üretim duruşlarını izlemek ve mail veya SMS gibi otomatik uyarı, bilgilendirme sistemleriyle izlemeyi etkinleştirmek

·        Üretimdeki iş emirlerini yönetilmesi,

·        Üretim bileşenleri stok kullanılabilirlik durumlarını izlenmesi,

·        Tezgahlarınızda set-up sürelerini ayrıştırarak izlenmesi,

·        Üretim operasyonlarının durumlarını izlemek ve kontrol altına alınmasını sağlayacak geliştirmeleri yapılması,

·        SAP S4/HANA sistemine kusursuz ve hatasız entegrasyonu sağlanması,

·        Görsel fabrika dönüşümünün sağlanması,

·        Belirlenen 2 proses için üretim proses parametrelerinin anlık izlenmesi ve raporlanması, ürün kalitesine yönelik kestirimci verilerin toplanması

·        Üretim – bakım arası akıllı uygulamalarla otomatik iletişimler sağlanması, ve kestirimci ve öngörücü bakım süreçlerine yönelik verilerim toplanması,

·        SAP S/4 ile SAP BO-Analytics veya SAC (SAP Analytics Cloud) ile entegrasyon sağlanıp, iş zekası ve analitiği uygulamalarını da anlık verilerle besleyip, üretim KPI’larını karar vericilere anlık raporlanması

 

Faydalar:

 

·        Stok kullanılabilirlik ve izlenebilirlik

·        Operatör & admin UI ekranları

·        Üretim yönetimi

·        Teyit yönetimi

·        Hurda yönetimi

·        Bakım süreçleri bildirim,

·        Sipariş yönetimi ve duruş yönetimi

·        Gerçek zamanlı mobil izleme

·        Dijital fabrika ve andon uygulamaları

·        İş zekası uygulamaları ve raporlama

·        Ürerim proses parametre izleme

·        Büyük veri yönetimi & AI uygulamaları için altyapının oluşturulması